Η εταιρεία αλλαντικών DIANIK A.E. δημιουργήθηκε το 1986 ως συνέχεια οικογενειακής επιχείρησης, με τα ηνία στα χέρια του Νίκου Διακοδημήτρη.

Σήμερα, την φιλοσοφία και το όραμά του συνεχίζουν η σύζυγός του Λένα και οι κόρες του Μαρία-Εύα και Δήμητρα οι οποίες:

  • με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις,
  • με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,
  • με αυστηρά κριτήρια επιλογής προμηθευτών,
  • με πιστοποιημένες διαδικασίες λειτουργίας,
  • με καινοτόμες ιδέες,
  • με το ακούραστο κέφι και μεράκι τους,
  • με σεβασμό στον τελικό καταναλωτή και
  • με συνοδοιπόρους τους εργαζόμενους στο κοινό όραμα,

διαμορφώνουν μια σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας.


Αναζήτηση

Νέα